Oferta kulturalno-oświatowa

W kościele Św. Marii Magdaleny we Włókach Msza św. jest odprawiana w każdy czwartek o godz. 17.00 i niedzielę o godz. 8.00.

Zwiedzanie kościoła jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu – telefonicznie z ks. Proboszczem tel. 534 095 899

Wszelkie informacje na temat historii oraz zabytkowego wyposażenia kościoła są dostępne na stronie www.zabytkidrewniane.pl

Oferta kulturalno-edukacyjna w ramach projektu „Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków”: