Wspólnota MB Fatimskiej

Wspólnotę tę tworzy grupa ludzi, która systematycznie spotyka się od maja do października każdego 13-go dnia miesiąca o godz. 20.00  i pragnie pod okiem Matki Bożej wzrastać w wierze i miłości.

Chcemy pozwolić, aby Matka Boża nas prowadziła. Pragniemy wzorować się na życiu błogosławionych Pastuszków z Fatimy, a przede wszystkim modlić się o nawrócenie grzeszników – to prośba Matki Bożej. Gromadzimy się również, by wypraszać za wstawiennictwem Maryi potrzebne łaski i błogosławieństwo dla kapłanów, naszych rodzin, oraz  całej wspólnoty parafialnej i dzieł przez nią podejmowanych, prosić o łaski dla Kościoła w Ojczyźnie naszej.