Historia Scholi Parafii MB Królowej Polski we Włókach

Parafialny zespół muzyczny istnieje od 11 lat. Został założony przez p. Annę Szupryt-Szopińską, która nadal pełni opiekę muzyczną przy współpracy z p. Romanem Piórkowskim.

Z biegiem czasu zmieniał się jego skład, ale zawsze aktywnie brał udział w życiu naszej Parafii. Obecnie z inicjatywy ks. Proboszcza Bartosza Wojtaszka zespół przyjął nazwę „Anioły Pana”, a jego członkami są zarówno dzieci, jak i młodzież.

Wszystkich łączy wspólna pasja, jaką jest wykonywanie muzyki kościelnej i śpiewanie na chwałę Pana Boga. Zespół podejmuje posługę muzyczną na Mszach Świętych dla dzieci w każdą niedzielę o godz. 12.00.

Ubogaca również śluby, oraz wszystkie doniosłe uroczystości kościelne. Aktywnie współpracuje też z okolicznymi parafiami. Dzięki ogromnej pracy członków zespołu, a szczególnie opiekunom scholi p. Anny i p. Romana udało się nagrać pierwszą płytę zatytułowaną „Chwalę Ciebie Panie”, którą będzie do nabycia z początkiem Wielkiego Postu.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby dzielić się swoimi muzycznymi talentami i wychwalać Boży Majestat.

Próby odbywają się w każdą sobotę o godzinie 10.00 w kościele parafialnym we Włókach. Aby być członkiem zespołu nie trzeba być z terenu naszej parafii. Po prostu trzeba przyjść. Czekamy. Może na CIEBIE…


Próba scholi

Nagranie płyty