Sakrament bierzmowania

Wszystkie osoby, które chcą rozpocząć przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w naszej Parafii proszę, aby do końca października dostarczyły wypełnioną „Kartę Zgłoszenia” do ks. Proboszcza. (jest to ostateczny termin)

 

 • Sakrament Bierzmowania wprowadza młodego człowieka w dojrzałe życie chrześcijańskie, dlatego też może go przyjąć człowiek ochrzczony, wierzący i praktykujący.
 • Sakrament Bierzmowania udzielany jest młodzieży i starszym przez ks. Biskupa, po przygotowaniu, w przypadku małych parafii roczniki mogą być łączone

SPOTKANIA do bierzmowania będą odbywały się według ustalonego harmonogramu, o którym kandydaci zostaną poinformowani na spotkaniu

 PRZYGOTOWANIE – Kandydaci w pełni uczestniczą w życiu religijnym parafii:

 • Uczestnicząc w rekolekcjach wielkopostnych
 • W niedzielnej Eucharystii (w naszej parafii o godz. 8.00, 9.30, 12.00)
 • Nabożeństwach Drogi Krzyżowej – każdy piątek Wielkiego Postu – godz. 17.30
 • Nabożeństwie Gorzkich Żali – w niedzielę przed Mszą św. o godz. 11.30
 • Odpust parafialny – 3 maja o godz. 12.00
  • Nabożeństwa majowe – w miesiącu maju godz. 17.30
  • Nabożeństwa czerwcowe – w miesiącu czerwcu godz. 17.30
  • Raz w miesiącu przystępują do sakramentu pokuty i pojednania. Spowiedź w pierwsze piątki od godziny 16.30 lub w innym czasie.

 
FORMALNOŚCI:

 • Kandydat posiada Indeks, w którym zbiera podpisy.
 • Kandydat w odpowiednim czasie składa PISEMNĄ PROŚBĘ podpisana przez siebie i rodziców na ręce księdza Proboszcza.
 • Jeżeli kandydat jest z innej parafii – dostarcza stosowną ZGODĘ księdza Proboszcza z parafii miejsca swego zamieszkania;
 • Jeżeli kandydat był ochrzczony poza naszą parafią w odpowiednim czasie dostarcza AKT CHRZTU.
 • Kandydat do sakramentu bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie IMIĘ BIERZMOWANIA. Imię Patrona świętego lub błogosławionego. Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata. Kandydat zna i naśladuje swojego Patrona, modli się do Boga przez Jego orędownictwo;
 • ŚWIADEK BIERZMOWANIA jest wybierany przez kandydata. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów. (świadek bierzmowania musi być pełnoletni, wierzący i praktykujący oraz bierzmowany)

Dorośli, którzy nie przyjęli dotychczas sakramentu Bierzmowania, mogą być przygotowani indywidualnie lub w grupie po uprzednim zgłoszeniu się do księdza Proboszcza.

MAŁY KATECHIZM I INFORMACJE O SAKRAMENCIE