Sakrament bierzmowania

Bierzmowanie w roku 2019 będzie w kościele parafialnym Matki Bożej Królowej Polski we Włókach
w sobotę 25 maja 2019r. o godz. 17.00,

 JEST TO DZIEŃ WIZYTACJI BISKUPA W NASZEJ PARAFII

UWAGA!!!

O następnym terminie bierzmowania będę informował w ogłoszeniach parafialnych.

 • Sakrament Bierzmowania wprowadza młodego człowieka w dojrzałe życie chrześcijańskie, dlatego też może go przyjąć człowiek ochrzczony, wierzący i praktykujący.
 • Sakrament Bierzmowania udzielany jest uczniom III klas gimnazjum przez ks. Biskupa, po przygotowaniu, w przypadku małych parafii roczniki mogą być łączone

SPOTKANIA do bierzmowania odbywają się według ustalonego harmonogramu:

 • 17 luty 2019r. niedziela – po Mszy św. o godz. 12.00
 • 10 marzec 2019r. niedziela – po Mszy św. o godz. 12.00
 • 31 marca 2019r. niedziela – po Mszy św. o godz. 12.00
 • 28 kwietnia 2019r. niedziela – po Mszy św. o godz. 12.00

 I-SZA PRÓBA DO BIERZMIWANIA – 18 MAJA SOBOTA – GODZ. 10.00

 SPOWIEDŹ PRZED BIERZMOWANIEM – 24 MAJA PIĄTEK – GODZ. 16.00

 
PRZYGOTOWANIE – Kandydaci w pełni uczestniczą w życiu religijnym parafii:

 • uczestnicząc w rekolekcjach wielkopostnych
 • W niedzielnej Eucharystii (w naszej parafii o godz. 12.00)
 • Nabożeństwach Drogi Krzyżowej – każdy piątek Wielkiego Postu – godz. 17.00
 • Nabożeństwie Gorzkich Żali – w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00
 • Misjach parafialnych –
  • 8 marzec 2019r. piątek – godz. 17.00
  • 9 marzec 2019r. sobota – godz. 17.00
  • 11 marzec 2019r. poniedziałek– godz. 17.00
 • Peregrynacji tzn. Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej, które w naszej parafii będzie:
 • 12 marzec 2019r. wtorek – Uroczysta Msza św. o godz. 18.00
 • 13 marzec 2019r. środa – Pożegnanie Matki Bożej o godz. 16.00
 • Odpust parafialny – 3 maja godz. 12.00
  • Nabożeństwa majowe – w miesiącu maju godz. 17.00
  • Raz w miesiącu przystępują do sakramentu pokuty i pojednania. Spowiedź w pierwsze piątki od godziny 16.00.

 
FORMALNOŚCI:

 • Kandydat posiada Indeks, w którym zbiera podpisy.
 • Kandydat w odpowiednim czasie składa PISEMNĄ PROŚBĘ podpisana przez siebie i rodziców na ręce księdza Proboszcza.
 • Jeżeli kandydat jest z innej parafii – dostarcza stosowną ZGODĘ księdza Proboszcza z parafii miejsca swego zamieszkania;
 • Jeżeli kandydat był ochrzczony poza naszą parafią w odpowiednim czasie dostarcza AKT CHRZTU.
 • Kandydat do sakramentu bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie IMIĘ BIERZMOWANIA. Imię Patrona świętego lub błogosławionego. Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata. Kandydat zna i naśladuje swojego Patrona, modli się do Boga przez Jego orędownictwo;
 • ŚWIADEK BIERZMOWANIA jest wybierany przez kandydata. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów. (świadek bierzmowania musi pełnoletni, wierzący i praktykujący oraz bierzmowany)

Dorośli, którzy nie przyjęli dotychczas sakramentu Bierzmowania, mogą być przygotowani indywidualnie lub w grupie po uprzednim zgłoszeniu się do księdza Proboszcza.

MAŁY KATECHIZM I INFORMACJE O SAKRAMENCIE