Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca w naszej parafii składa się z dwóch Róż Różańcowych z naszych wiosek Kusowo i Kozielec oraz wszystkich którzy uczestniczą w tej modlitwie w każdą I-szą sobotę miesiąca.

Każdy członek Róży Różańcowej rozważa i odmawia codziennie jedną otrzymaną tajemnicę różańcową w intencjach wyznaczonych na każdy miesiąc roku. Podstawowym celem wspólnoty jest modlitwa i rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi, oraz naśladowanie tych tajemnic w życiu codziennym za przyczyną Matki Bożej. Pozwala to na umocnienie wiary, nadziei i ułatwia nabywanie cnót chrześcijańskich w dążeniu do świętości.  Modlitwę różańcową prowadzą poszczególne Róże według wcześniej ustalonego harmonogramu.

Wspólnota ta, jednoczy się także na Mszach św. Wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi w każdą pierwszą sobotę miesiąca w kościele w Kozielcu o godz. 9.00, podczas których zgodnie za prośbą Matki Bożej korzysta z sakramentu pokuty i pojednania, przystępuje do Komunii Św. oraz przed wystawionym Najświętszy Sakramentem odmawia Różaniec św. i wsłuchuje się w medytację dotyczącą jednej tajemnicy różańcowej.

Serdecznie zapraszamy każdego, kto kocha Matkę Boże i w taki sposób pragnie się z nami modlić.