Zapytanie ofertowe nr 1 w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Remont dachu wieży kościoła oraz elewacji frontowej kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach” dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/2309/PolskiLad na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Dobrcz.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 – wykaz robót

Załącznik nr 3 oświadczenie o wykluczeniu art. 7 ust.1.doc

Załącznik nr 4 – Projekt budowlany.pdf

Załącznik nr 5 – przedmiar robót.pdf

Załącznik nr 6 – Decyzja powiat.pdf

Załącznik nr 7 – Decyzja konserwator.pdf

Załącznik nr 8 – RODO.pdf

Załącznik nr 9 – wzór umowy.docx

 

Dokument z przeprowadzonego postępowania ofertowego