Zapytanie ofertowe nr 2 w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Remont dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach” dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/12182/PolskiLad na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Dobrcz.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 – wykaz robót

Załącznik nr 3 oświadczenie o wykluczeniu art. 7 ust.1.doc

Załącznik nr 4 – Projekt budowlany.pdf

Załącznik nr 5 – przedmiar robót.pdf

Załącznik nr 6 – Decyzja powiat.pdf

Załącznik nr 7 – Decyzja konserwator.pdf

Załącznik nr 8 – RODO.pdf

Załącznik nr 9 – wzór umowy.docx

 

Dokument z przeprowadzonego postępowania ofertowego