Triduum Paschalne 2021

Za nami trzy najważniejsze dla chrześcijan dni, podczas których w liturgii Kościoła uobecnia się Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. On przechodzi ze śmierci do życia, z ziemi do Ojca.

Wielki Czwartek, początek trzech najświętszych dni roku kościelnego, to pamiątka Ostatniej Wieczerzy, a zarazem święto Eucharystii i kapłanów. W czasie Ostatniej Wieczerzy Chrystus umył uczniom nogi oraz przekazał nowe przykazanie: „abyście się wzajemnie miłowali”. Podczas liturgii to sam Chrystus działa przez kapłana: On chrzci, On rozgrzesza, On przemienia chleb i wino w swoje Ciało i Krew, On błogosławi małżonków i On sam namaszcza chorych. Po wieczerzy, prosto z Wieczernika, Chrystus z apostołami udał się na Górę Oliwną, aby się modlić. Zaraz potem został wydany przez Judasza i uwięziony. Dlatego liturgia wielkoczwartkowa kończy się procesją z przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ciemnicy.

Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę i śmierć Pana Jezusa. W naszej parafii przeżywaliśmy Drogę Krzyżową o godzinie 12.00, czyli w porze dnia, gdy Jezus wziął na swoje ramiona krzyż. Liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła się o godzinie 18.00 od wejścia asysty w całkowitej ciszy, procesją w kierunku prezbiterium po czym Celebrans padł na twarz. Najważniejszym elementem liturgii jest opis Męki Pańskiej. Po dłuższej i bardziej uroczystej niż zazwyczaj modlitwie powszechnej przyszedł czas na adorację krzyża. Kapłan kolejno odsłonił ramiona  krzyża wołając „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiedzieli „Pójdźmy z pokłonem”. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego.

Wigilia Paschalna jest najważniejszą i najbardziej uroczystą liturgią w całym roku kościelnym. Rozpoczęła się poświęceniem ognia i zapaleniem Paschału. W procesji kapłan wniósł Paschał do ciemnego kościoła, w drodze trzykrotnie śpiewając „Światło Chrystusa!”. Po Liturgii Światła nastąpiła Liturgia Słowa, składająca się z kilku czytań ze Starego i Nowego Testamentu, a następnie odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.

Na zakończenie Triduum Paschalnego kapłan w procesji ogłosił światu Zmartwychwstanie Chrystusa. Po czym wspólnie odśpiewaliśmy „Ciebie Boga wysławiamy”.

Zofia Widurska