Św. Krzysztof – święcenie pojazdów – 25 lipca 2021

W niedzielę 25 lipca, z racji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona wszystkich kierowców i podróżujących, po każdej Mszy świętej odbyło się poświęcenie pojazdów.

Warto pamiętać o św. Krzysztofa prosimy o opiekę, aby szczęśliwie i cało po potróżowaniu powracać do domu. Niech modlitwa do patrona kierowców nie ogranicza się tylko do jednego dnia w ciągu roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze.

Modlitwa o opiekę na drogę
O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka..Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.