Odpust w Kościele Filialnym Św. Marii Magdaleny we Włókach

W czwartek, 22 lipca nasza wspólnota parafialna przeżywała odpust ku czci św. Marii Magdaleny patronki dobrej przemiany, która jest nazywana równą Apostołom. Św. Maria Magdalena jest wyjątkowym przykładem nawrócenia i nowej ewangelizacji, którą w Kościele przeżywamy.

Maria z Magdali utożsamiana bywała z bezimienną grzesznicą, która łzami obmyła nogi Zbawiciela i własnymi włosami je otarła, namaszczając cennym olejkiem głowę Chrystusa w czasie uczty u faryzeusza Szymona. Maria Magdalena pozostaje dla nas jedną z ewangelicznych kobiet, które wspomina Pismo Święte. W opisach męki i śmierci Pana Jezusa Ewangelie powiadają: „Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena”. „A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono”. „Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu”. Najpiękniejszy epizod z życia Marii Magdaleny to pierwsze ukazanie się Zmartwychwstałego w poranek wielkanocny.

Kult św. Marii Magdaleny jest powszechny w Kościele od pierwszych wieków. Przez postać św. Marii Magdaleny Bóg pokazuje nam coś wspaniałego. Ta, która była grzesznicą, stała się osobą bardzo wierną i naprawdę rozkochaną w Jezusie. I to jest to, czego dziś Bóg oczekuje od każdego z nas – miłości i wierności.