Przegląd Kolęd i Pastorałek w naszej parafii

Niezwykle świąteczna atmosfera zapanowała w kościele parafialnym we Włókach. W dniu 6 grudnia odbył się przegląd kolęd i pastorałek, którego celem było podtrzymanie tradycji śpiewania utworów o charakterze Bożonarodzeniowym oraz umożliwienie uczestnikom pokazania swoich talentów.  

Przegląd został zorganizowany przez Parafię we Włókach i Szkołę Podstawową w Kozielcu. Pomysłodawcami, a zarazem koordynatorami byli ks. Bartosz Wojtaszek – proboszcz, p. Anna Szupryt-Szopińska – opiekun zespołu parafialnego oraz katecheci ze Szkoły Podstawowej w Kozielcu – p. Patrycja Ośmiałowska i p. Sławomir Maćkowski.

Zainteresowanie było bardzo duże, ponieważ  przyjechali przedstawiciele parafii i szkół z terenu gminy Dobrcz, Pruszcz oraz miasta Bydgoszcz. Uroczystego otwarcia dokonał ks. Proboszcz, następnie wystąpił zespół parafialny i kolejne zespoły, duety, soliści.  W sumie zaprezentowało się 120 uczestników. Przegląd przebiegał w miłym, świątecznym nastroju. Wszystkie dzieci pod opieką swoich wychowawców z dużym zaangażowaniem przygotowały się do występów. Uczestnicy wykazali się pomysłowością w doborze wykonywanych kolęd i pastorałek. Duża różnorodność utworów sprawiła, że publiczność z zainteresowaniem słuchała i kibicowała wszystkim występującym. Dla wszystkich przygotowano poczęstunek, a o nagłośnienie imprezy zadbał miejscowy DJ p. Piotr Kunca.

Ponieważ przegląd nie miał charakteru konkursowego, dla wszystkich przygotowano dyplomy. Wykonawcy zostali też obdarowani słodyczami, które ufundowali sponsorzy, a zarazem właściciele firm: Modax z Pruszcza – p. Robert Wlaźlak, Henex z Dobrcza –  p. Henryk Zientara, oraz And-Pur z Trzęsacza – p. Andrzej Kobiela. Naszym darczyńcom składamy serdeczne podziękowania.

Wszystkim wykonawcom  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Chcielibyśmy, aby przegląd stał się tradycją w naszej parafii.

Organizatorzy