Kolędy Ani

Promocja płyty „Kiedy rodzi się Bóg” – kolędy Ani odbyła się w naszym zabytkowym kościele p.w. św. Marii Magdaleny w niedzielę Chrztu Pańskiego. W pięknie przystrojonej świątyni wybrzmiało 9 kolęd, które znajdują się na płycie. Wśród nich kolęda „Pokorni wędrowcy” do której słowa i muzykę napisała Anna Szupryt-Szopińska. Licznie zgromadzeni wierni mieli okazję włączyć się w śpiew tradycyjnych kolęd przy akompaniamencie zespołu United Guitars.

Nagranie tej płyty miało na celu wspomóc różne akcje charytatywne, a także wypromować naszą zabytkową „perełkę” jaką jest kościół p.w. Św. Marii Magdaleny, ponieważ okładka nawiązuje właśnie do tego kościoła.

Parafia Włóki otrzymała 40 egzemplarzy, które  wykorzystano jako cegiełki na cele remontowe, a dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na dofinansowanie posadzki w kościele parafialnym.

Promocja płyty odbyła się w ramach oferty kulturalno-edukacyjnej i projektu „Ochrona, oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej-rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków”.

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.
Święty Jan Paweł II

Chciałabym wyrazić swą wdzięczność Panu Bogu za to, że obdarzył mnie talentem „przekazanym” mi przez moją Mamę, za  to, że daje mi siłę i moc w codziennej pracy oraz za Rodzinę, która bardzo pomaga mi w rozwoju muzycznym. Dziękuję za wszystkie postawione na mojej drodze osoby, które podjęły trud i przyczyniły się do rozwijania  moich zdolności i umiejętności .

Dziękuję towarzyszącemu mi w tym dniu zespołowi United Guitars pod kierunkiem p. Romualda Graula, którego członkowie w przygotowanie  koncertu z pewnością włożyli dużo pracy.

Dziękuję Księdzu Proboszczowi za to, że mogę podczas codziennych Mszy Świętych modlić się i  dzielić swoją pasją do muzyki z drugim człowiekiem.

Wyrażam swą wdzięczność  za każdą doniosłą uroczystość parafialną, którą upiększam swoim śpiewem, grą na organach, oraz śpiewem z udziałem prowadzonego przeze mnie zespołu parafialnego. Dziękuję za wszystkie piękne inicjatywy, które planujemy i realizujemy. Jestem dumna z tego, że mogłam przyczynić się do  zorganizowania tej wspaniałej uczty muzycznej w pięknej zabytkowej świątyni.  Niech Pan Bóg Księdzu błogosławi i hojnie obdarza za wszelkie dobro, którego na co dzień doświadczam. 

Składam wyrazy wdzięczności Ojcu Sławomirowi i Bratu Andrzejowi ze Zgromadzenia Ducha Świętego, oraz  wszystkim, którzy swoją obecnością wyrazili szacunek do mojej pracy na rzecz parafii  i przybyli by wychwalać ze mną Nowonarodzonego Pana swoim śpiewem. Było mi bardzo miło.

Anna Szupryt-Szopińska