I-sza Komunia Św. w Parafii we Włókach

Dzień Pierwszej Komunii św. to zawsze niezwykłe święto w parafii. Tegoroczna uroczystość odbyła się 14 maja 2023r. w kościele parafialnym Matki Bożej Królowej Polski we Włókach. W czasie uroczystej Mszy św. sprawowanej przez ks. Proboszcza szesnaścioro dzieci przystąpiło pierwszy raz do Stołu Pańskiego przyjmując Chrystusa w Eucharystii. Ten niezwykły dzień poprzedzony był przygotowaniem na katechezie, spotkaniach w parafii oraz pierwszą spowiedzią świętą. Teraz potrzeba, abyśmy troszczyli się o te dzieci i umacniali w nich wiarę oraz pragnienie przyjmowania Chrystusa w Komunii Św.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim dzieciom za ten czas przygotowania i życzyć im nieustannego rozwoju w wierze. Swoje podziękowanie też kieruję do wszystkich Rodziców oraz osób, które pomogły w przygotowaniu tak pięknej i uroczystej Eucharystii. Dziękuję za dekoracje kościoła i kwiaty do ołtarza, za pomoc w sprzątaniu świątyni oraz za życzenia i dar ołtarza złożony przez dzieci i rodziców. Serdeczne Bóg zapłać.

ks. Bartosz Wojtaszek