ZADUSZKI – spotkanie modlitewne z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych- listopad

„ To, co bowiem widzialne przemija,
to zaś, co niewidzialne trwa wiecznie”. (2Kor 4,18)

 

Nieodłączną cechą naszego istnienia jest przemijanie. Są rzeczy, które się kończą, są też takie, które się zaczynają. Kończy się dzieciństwo, do którego nie ma powrotu, przemijają lata, a także życie ludzkie, które nie ustaje na ziemi, lecz trwa wiecznie.

Każdego dnia swoimi modlitwami ogarniamy dusze naszych bliskich zmarłych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. My, którzy pielgrzymujemy jeszcze na ziemi chcemy w ten sposób pomóc tym, którzy zakończyli już swoją wędrówkę. Naszą miłość, która jest silniejsza, niż śmierć możemy wyrazić właśnie poprzez modlitwę, która pomaga naszym bliskim zmarłym osiągnąć Królestwo Niebieskie.

Dzień Zaduszny skłania nas do zadumy, to zaś sprzyja medytacjom muzycznym. Wyjątkową okazją był wieczór modlitwy za zmarłych – Zaduszki, które w tym roku uczciliśmy w kościele św. Marii Magdaleny krótkim koncertem poezji przygotowanym przez scholę parafialną, modlitwą i refleksją nad przemijaniem.