Wspólne kolędowanie we Włókach

Jak co roku, od 13 lat, 5 stycznia w pierwszą sobotę miesiąca  kościół pw. Św. Marii Magdaleny w parafii Włóki zapełnił się parafianami i gośćmi – miłośnikami wspólnego, świątecznego kolędowania. Od samego początku inicjatorami i organizatorami spotkania są : Franek Daroń z Kozielca, Tomasz Michalik z Trzęsacza oraz Jarosław Pająkowski z Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły. Koncert składa  się z dwu części: występu zaproszonego chóru lub zespołu, a następnie  wspólnego, wytrwałego śpiewania kolęd. Po kolędowaniu wszyscy goście zaproszeni są na… „akcenty kulinarne” i ognisko w gościnne progi firmy Vitroflora. W tym roku chór Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pod dyrekcją Bernarda Mendlika przygotował krótki koncert kolęd w ciekawych aranżacjach, a po nim wspólny śpiew wypełnił całą świątynię. Ponieważ uczestnicy wydarzenia otrzymują  co roku na nowo  drukowane śpiewniki, kolędy wyśpiewane są do ostatniej zwrotki.  Tradycją  styczniowych spotkań jest również kwesta na rzecz odnowy i potrzeb tego najstarszego w diecezji, drewnianego, sakralnego zabytku. Dzięki zebranym do tej pory pieniądzom, udało się przygotować dokumentację konserwatorską niezbędną do wykonanych  w 2018 roku prac remontowych  (wymiana kamiennych fundamentów i położenie pod całym obiektem dębowej podwaliny) oraz częściowo  sfinansować wymianę okien. Środki zebrane w tym roku pozwolą ukończyć rozpoczęte prace założenia nowego nagłośnienia i przygotować się do dalszych prac związanych z wymianą i konserwacją drzwi oraz utwardzeniem terenu wokół kościoła. Każde spotkanie, które  integruje lokalną społeczność oraz przyciąga gości, pozostawia radosne wspomnienia, zachęcające do niezwłocznej   rezerwacji czasu na kolejne  kolędowanie w pierwszą sobotę stycznia  kolejnego roku.

Barbara Michalik i Aleksander Michalik