Regulamin Internetowego Przeglądu Piosenki Religijnej

Organizator: Parafia Matki Bożej Królowej Polski we Włókach, Włóki 42,
86-022 Dobrcz

 

Koordynatorzy: Ks. Bartosz Wojtaszek-proboszcz parafii

  1. Anna Szupryt-Szopińska – opiekun muzyczny zespołu parafialnego
  2. Przegląd skierowany jest dla dzieci i młodzieży ze wszystkich parafii dekanatu Osielsko, oraz z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  3. Przegląd nie będzie miał charakteru rywalizacji między wykonawcami, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział, które zostaną na podany adres wokalisty. Wszystkie występy będą upublicznione na stronie parafii Włóki (parafia.wloki.pl oraz na kanale YouTube).
  4. Przegląd trwać będzie od 1.05.2020r. do 15.05.2020r. Przeprowadzony zostanie internetowo w postaci nagrania klipu wideo i wysłania go WeTransferem na adres e-mail parafii MB Królowej Polski we Włókach: [email protected] lub dostarczenie osobiście nagrania na pendrive (do zwrotu po zakończonym przeglądzie) do koordynatorów przeglądu.

Po tym terminie zostaną wysłane dyplomy, oraz nastąpi upublicznienie wszystkich występów. Organizator zastrzega sobie prawo, że może nie umieścić nagrania.

  1. Każdy wykonawca nagrywa w warunkach domowych jedną wybraną przez siebie piosenkę religijną. Nagranie musi obejmować twarz, lub całą postać wokalisty. Głos i podkład powinien być wyraźny i zrozumiały. Wykonawcą może być solista, a w przypadku rodzeństwa, lub innych osób zamieszkujących razem prezentacja może być zespołowa.
  2. Do nagrania należy dołączyć informacje: imię i nazwisko, wiek, adres mailowy. Można dodać też nazwę instytucji, którą reprezentuje uczestnik (szkołę, parafię, dom kultury itp.). Uczestnik bierze odpowiedzialność za wykorzystany utwór, który zostanie upubliczniony na stronie internetowej i kanele YouTube zgodnie z obowiązującymi przepisami praw autorskich utworów zgłoszonych do ZAIKS-u.
  3. Każdy odtwórca musi obowiązkowo wypełnić kartę uczestnictwa, oraz zgodę na upublicznianie wizerunku. Dokumenty są do pobrania na stronie internetowej parafii Włóki. Prosimy wypełnić i podpisać, a następnie odesłać skan lna adres [email protected] do dnia 15 maja 2020r.

DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

KARTA  ZGŁOSZENIA

 

Imię i nazwisko:………………………………………………………..              

 

Wiek:……………………………………………………………..

 

Adres zamieszkania:……………………………………………….

 

Adres mailowy:……………………………………………………..

 

Telefon:………………………………………………………

 

Tytuł wykonywanego utworu:

…………………………………………………………………

 

 

 

 

 

                                                                                        Podpis rodzica/opiekuna:

                                                                                        ……………………………………