Piesza Pielgrzymka z Gdańska

We wtorek 1 sierpnia, gościliśmy w naszej parafii grupę Pielgrzymów z Pieszej Pielgrzymki z Gdańska do Częstochowy. Przybyli Oni w czasie obiadowych i jak co roku skorzystali z gościny przygotowanej na terenie Vitroflory przez naszych Parafian i ludzi Wielkiego Serca. Pielgrzymi zjedli smaczny poczęstunek, odpoczęli i ruszyli w dalsze pielgrzymowanie do naszej Matki – Królowej Polski w Częstochowie.

To szczególny czas, w którym przez naszą gościnę możemy wspomagać Tych, którzy ofiarując swój czas i trud – zanoszą również nasze modlitwy przed Tron Jasnogórski Pani.

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym osobą, które przygotowały poczęstunek dla Pielgrzymów, dziękuję Właścicielom Vitroflory Państwu Annie i Karolowi Pawlak za coroczne udostępnienie miejsca na terenie Vitroflowy oraz Państwu Barbarze i Tomaszowi Michalik i wszystkim pracownikom Firmy za otwarte serce i niesamowite zaangażowanie w gościnie naszych Piel

grzymów z Gdańska. Dziękuję również O. Sławomirowi z Chełmszczonki za Jego obecność w czasie pobytu naszych Gości. Wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać.