Odwiedziny Braci motocyklistów

W ramach realizacji projektu „Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków” spotkali się sympatycy jednośladów, którzy udali się do kościoła św. Marii Magdaleny, by poznać jego historię.