Niedziela Palmowa 2021

28 marca przeżywaliśmy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Na każdej Mszy Świętej tradycyjnie poświęciliśmy palmy oraz odczytywany był obszerny opis Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa według św. Marka.

Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy na pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.

Przesłanie Niedzieli Palmowej, można więc streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci.

Zofia Widurska