Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz informacje dotyczące naszej Parafii we Włókach

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz informacje dotyczące naszej Parafii we Włókach

 

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Biskupi podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.)
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

 1. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny, – w naszej parafii będę dodatkowo mył ręce bezpośrednio przed udzielaniem komunii św.
 2. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy, – komunię przyjętą na rękę w obecności kapłana wkładamy do ust
 3. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 4. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 5. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
 6. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
 7. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

  a) aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

 • W naszej parafii wszystkie Msze św. w NIEDZIELĘ (godz. 8.00, 9.30, 12.00 i 18.00 – sobota godz. 17.00) I DZIEŃ POWSZEDNI (godz. 17.00) do odwołanie będą odprawiane w kościele parafialnym z racji, że jest on największy i osoby uczęszczające mogą zachować bezpieczną odległość, bardzo proszę siadać w bezpiecznej odległości.

w kościele nie może być więcej niż 50 osób

w razie potrzeby zwiększymy ilość Mszy św. niedzielnych

 • kościół parafialny codziennie będzie otwarty od godz. 12.00 do godz. 20.00. Zachęcam do indywidualnej modlitwy w tym czasie. 

  b) aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu – po Mszy św. wieczornej będzie wystawiony Najświętszy Sakrament do godz. 20.00. Odwołujemy spowiedź z zaproszonymi kapłanami, a jeżeli zajdzie taka potrzeba przed świętami będzie możliwość skorzystania z sakramentu w ciągu całego dnia. 

  c) aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani odwiedzali chorych i z posługą sakramentalną tylko w wyjątkowych sytuacjach 

  4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br. z możliwością przedłużenia:a) liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,\
  b) zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu:

W naszej parafii od jutra do odwołania:

 • zawieszamy spotkania scholii parafialnej,
 • zawieszamy spotkania chóru parafialnego,
 • odwołujemy rekolekcje parafialne dla dzieci i dorosłych,
 • odwołujemy spowiedź z zaproszonymi kapłanami
 • odwołujemy próby i przedstawienie Misterium Męki Pańskiej,
 • dzieci nie podchodzą na „Ojcze nasz” do ołtarz,
 • dzieci nie podchodzą z rodzicami do Komunii św. po „krzyżyk”,
 • w przypadku pogrzebu różaniec za zmarłych będzie odprawiany indywidualnie w domu,
 • sakrament chrztu św. będzie udzielany indywidualnie w kościele parafialnym bez udziału wiernych i gości (tylko rodzice i chrzestni)
 • zawieszamy odwiedziny chorych z racji I-szego piątku miesiąca – sakrament chorych będzie udzielany tylko w wyjątkowych sytuacjach przy zachowaniu należytych zasad higieny (w pomieszczeniu znajduje się tylko osoba przyjmująca sakrament)
 • służba liturgiczna – tylko dorośli mogą służyć do Mszy św., ministranci siedzą w ławkach nie służą przy ołtarzu
 • wszystkie zamówione intencje będą przeze mnie odprawione, nawet bez udziału wiernych
 • ograniczamy wchodzenie do zakrystii – tylko w ważnych sprawach – indywidualnie i równocześnie informuję sprawy związane z biurem parafialnym oraz zamawianie intencji można załatwiać telefonicznie lub e-mailowo. (tel 534 095 899, e-mail: [email protected] )
 • po każdej Mszy św. będziemy poza modlitwą do Św. Michała Archanioła będziemy śpiewać suplikację „Święty Boże”
 • pod znakiem zapytania stoją organizowane w naszej parafii „Dzień Dziecka” oraz Kolonie Parafialne

 

Biskupi proszą o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa.

Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

WSZYSTKIE INFORMACJE SĄ AKTUALNE DO CZASU INNYCH DECYZJI WŁADZ PAŃSTWOWYCH LUB KOŚCIELNYCH

MÓDLMY SIĘ WSZYSCY, BO BÓG MOŻE WSZYSTKO!