Informacja kolędowa

W tym roku z racji pandemii nie będzie odwiedzin kolędowych, gdyby ktoś zachciał to zapraszam na dodatkową Msze św. o godz. 19.00 podczas, której modlić się będziemy za całą naszą parafię.

W kościele zostaną wyłożone teksty modlitw, aby we wspólnocie własnej rodziny pomodlić się w swoich domach. 

1.      4 styczeń

poniedziałek

Chełmszczonka – nr 3 p. Prymaka – nr 1 p. Borowscy

Trzęsacz Dół – nr 36-p.Goszczyńscy – nr 26 – p.Majka,

Trzęsacz droga do Kozielca nr 19-p.Legawiec – nr 18-p.Krzewiccy

Zła Wieś – nr 1-p.Słowińscy –  nr 6-p.Barańskich

Hutna Wieś

2.      5 styczeń

Wtorek

Trzęsacz Małe Blokinr 22/1-5

Trzęsacz dom nr 25 – p. Mazurkiewicz, nr 25 – p. Michalik

Trzęsacz nr 23/1-2, 24/1-2

3.      8 styczeń

Piątek

Trzęsacz Blok nr 21

Trzęsacz Blok nr 20

4.      9 styczeń

Sobota

Kozielec 1-p. Kamedulscy, nr 4 i numery 2

Kozielec  nr 22 p.Ożóg – nr 5 p.Ring,

5.      11 styczeń

Poniedziałek

Kozielec Centrum nr 27 p. Krzyżanowska

Kozielec Dół nr 44-p.Dobrowolscy,

nr 49 p. Sadło – nr 45 p. Szymańscy; (droga do Grabowa)

38a p.Włodarczyk – 43 p.Mieloch (droga od warsztatu)

6.      12 styczeń

Wtorek

Trzeciewiec – Megrowo (domki) nr 107 p.Sopońscy – nr 99 p. Konopka

Trzeciewiec (dom przy bloku) nr 100a

Trzeciewiecblok nr 100 (1-7)

7.      13 styczeń

Środa

Włóki (przy kościele MM) nr 55 p. Karaszewscy, nr 30 p. Kasprowscy – nr 40 p. Perlik

Włóki (przy kościele parafialnym) nr 49; nr 42 – nr 47-p.Wygnaniec

8.      14 styczeń

Czwartek

Włóki Strona prawa nr 29 p.Zwara oraz nr 23/1-3 do nr 3 p.Bandyszewscy

Włóki – Strona lewa nr 14 p. Kunda – nr 22-p.Kazmierczak oraz nr 26/1-3

9.      15 styczeń

Piątek

Trzęsacz Droga od Vitoflory nr 13-p.Sudoł do nr 17-p.Martin

Trzęsacz 6 p. Kobiela do nr 1 p.Wichrowscy

Włóki droga od MM nr 27 p.Krasińskich – nr 26d p.Suchockich

10.   16 styczeń

Sobota

Kusowo – ul. Osiedlowa 13 (dawne podwórze) i 10 (lotnisko), 12,

Kusowo – ul. Osiedlowa

11.   18 styczeń

Poniedziałek

Kusowo – ul. Osiedlowa

Blok 1 

Blok 3

12.   19 styczeń

Wtorek

Kusowo – ul. Osiedlowa

Blok 5

Blok 7

13.   20 styczeń

Środa

Kusowo ul. Osiedlowa

Blok 9

Kusowo – Domki jednorodzinne od nr 2

ul. Kwiatowa  od nr 53 do nr 3 

14.   21 styczeń

czwartek

Kusowo Kusowo Wieś

ul. Różana 6; oraz od nr 2 do nr 24 oraz

ul. Spacerowa nr 1, 

Małe bloki nr 3 i 5 oraz 4