UWAGA! Informacja o inwentaryzacji cmentarza

UWAGA! Informacja o inwentaryzacji cmentarza we Włókach i Kozielcu

Uprzejmie informuję, iż na dzień 25.07.2019 wykonano inwentaryzację naszego cmentarza parafialnego we Włókach i Kozielcu i jest on umieszczony na naszej stronie internetowej pod zakładką „Cmentarze”.

W związku z tym bardzo proszę, aby sprawdzić, czy wszystkie dane na stronie internetowej są właściwe, tj.

  • czy są właściwie zapisane dane pochowanych,
  • czy zgadzają się daty (nie zawsze data na nagrobku jest właściwa, gdyż inne dane są w księgach),
  • czy wszyscy pochowani są dopisani do grobu,
  • czy są właściwie zaznaczone przedłużenia ważności grobu (jeżeli ważność jest nieaktualna w prawym górnym roku wyświetla się komunikat „Prosimy o kontakt z ks. Proboszczem” – należy dostarczyć potwierdzenie przedłużenia),
  • są groby, o których nie ma żadnych informacji o pochowanych lub informacje są niepełne

Bardzo proszę o zgłaszanie się do ks. Proboszcza w celu wyjaśnienia ewentualnych nieścisłości i braków. Można też kontaktować się przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się po otwarciu odpowiedniego grobu w dolnym prawym rogu „Zgłoś Uwagę”. Proszę również o zapoznanie się z regulaminem cmentarza, który został zatwierdzony przez Radę Parafialną i obowiązuje wszystkich, którzy przebywając na terenie cmentarza, a także posiadają na nim groby.

ks. Proboszcz