Przegląd kolęd i pastorałek – parafia Włóki – 6 grudnia

REGULAMIN

§1. Postanowienia ogólne.
– Przegląd odbędzie się w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski we Włókach 6 grudnia 2019 r. o godz. 9:00.
– Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Dobrcz i Pruszcz, miasta Bydgoszcz oraz zespołów działających przy parafiach dekanatu Osielsko.

§2. Cele przeglądu.
– Popularyzacja kolęd i pastorałek.
– Integracja dzieci i młodzieży chcących poprzez muzykę i śpiew wspólnie chwalić Boga i Maryję.
– Uwrażliwienie młodego pokolenia na wartości chrześcijańskie.
– Prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim, nawiązanie współpracy między zespołami.
– Aktywizowanie młodych artystów do wspólnego działania i efektywnego spędzania wolnego czasu.
– Wymiana doświadczeń między uczestnikami przeglądu.

§3. Zasady przeglądu
– Przegląd ma charakter otwarty i adresowany jest do solistów, zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych, scholii oraz chórów działających w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, ośrodkach kultury i parafiach.
– Uczestnicy przeglądu przyjeżdżają na własny koszt.
– Każdy uczestnik przygotowuje jedną piosenkę, której czas nie może przekroczyć 6 minut.
– Uczestnik przeglądu może wystąpić maksymalnie w dwóch prezentacjach muzycznych (jako solista i członek scholii, chóru, zespołu).
– Uczestnik przeglądu wykonuje utwór z wykorzystaniem podkładu instrumentalnego, własnego instrumentu muzycznego lub a capella, zabrania się używania pełnego playback’u podczas występu.
– Płyty CD z podkładem muzycznym powinny być opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz tytułem piosenki.
– Zgłaszający zobowiązani są do wypełnienia wszystkich danych z Karty zgłoszeniowej i dostarczeniu jej organizatorowi do 22 listopada 2019 r.
– Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przeglądu oraz wyrażeniem zgody do rejestracji dowolną techniką zapisu oraz wykorzystania zarejestrowanego materiału w celach reklamy imprezy przez organizatora.
– Organizator przeglądu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego ustalenia kolejności przesłuchań.
– Wszyscy uczestnicy przychodzą w czapkach Mikołaja.

§4. Organizator
– Organizatorem jest parafia Matki Bożej Królowej Polski oraz Szkoła Podstawowa im. Ligi Kobiet Polskich w Kozielcu
– Koordynatorzy:
ks. Bartosz Wojtaszek – proboszcz
Anna Szupryt-Szopińska – opiekun zespołu parafialnego
Patrycja Ośmiałowska – katecheta
Sławomir Maćkowski – katecheta.
– Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Parafia Matki Bożej Królowej Polski
Włóki 42
86-022 Dobrcz
lub mailowo:
[email protected] – zespoły parafialne
[email protected] – zespoły szkolne
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
– Organizatorzy zapewniają nagłośnienie wraz z obsługą akustyka, jak również pozostałe warunki przebiegania przeglądu.
– Dla uczestników i opiekunów zapewniony zostanie poczęstunek.

§5. Postanowienia końcowe
– Osoba zgłaszająca swój udział automatycznie zgadza się na publikację jej danych osobowych na oficjalnej stronie internetowej organizatora przeglądu: www.parafia.wloki.pl, a także spkozielec.gminadobrcz.pl.
– Przegląd odbędzie się w formie prezentacji i nie będzie miał charakteru konkursowego.

Do pobrania:
regulamin i karta zgłoszeniowa w pliku .pdf