Podziękowanie za dary dla dzieci z Topolna

W imieniu Organizatorów zbiórki słodyczy na rzecz podopiecznych z Placówki Opiekuńczo -wychowawczej w Topolnie składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy podarowali dzieciom odrobinę radości, otworzyli swoje serca i  przynieśli słodkie dary.

Życzymy radosnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia oraz licznych darów nieba dla wszystkich dobroczyńców.