Informacja o Konkursie Plastycznym o Zabytkowym Kościele Św. Marii Magdaleny

Szczęść Boże,

Pod koniec grudnia 2020 w naszej parafii został ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Mój zabytkowy kościół we Włókach”. Fantastyczny pomysł na popularyzację barokowego kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny i wzbudzenie zainteresowania jego historią wśród parafian oraz przyjezdnych. 

Do konkursu zgłoszono bardzo różnorodne prace plastyczne. Niektóre z nich zdecydowanie skromne w formie, ale jasne w przekazie, inne z kolei ujmujące bardziej szczegółowo wiele faktów dotyczących zabytkowej świątyni. Wśród technik wykonania pojawiły się rysunki, kolaże, wydruki, a nawet haft.  

Wszystkie z nich świadczą o tym, że Kościół Marii Magdaleny jest niewątpliwie bliski sercom naszych parafian, którzy włożyli wiele starania w to, by przedstawić go jak najwierniej i zachęcić do jego odwiedzenia.  

Zofia i Maciej Strzelczyk