Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika służących realizacji usług świadczonych przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach, 86-022 Dobrcz, WŁÓKI 42.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
– poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);
– poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www;

Pliki cookies

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a)tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
b) dostosowania treści strony do preferencji użytkownika i optymalizowanie korzystania ze strony internetowej Parafii;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików:
a) cookies: „sesyjne” (session cookies)- są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) cookies „stałe” (persistent cookies)- przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera funkcja ,,pomoc” lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Parafii.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Parafią reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.

Granice odpowiedzialności.

1.Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych danych.

2.Strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Parafia nie jest odpowiedzialna za politykę prywatności lub treść takich witryn.

Prawa autorskie

1.Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości treści Strony lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).Zabronione jest kopiowanie, udostępnianie i używanie treści Strony lub jej części poza wyjątkami enumeratywnie wskazanymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

3.Wykorzystanie jakiejkolwiek treści ze Strony w celach niekomercyjnych dopuszczalne jest wyłącznie po uprzedniej konsultacji i uzyskaniu pisemnej zgody pod rygorem nieważności.

Informacje w formularzach

1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Dane w formularzu są udostępniane podmiotom trzecim jedynie za zgodą użytkownika.

Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osobie, której dotyczy możliwość identyfikacji przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania jej danych w dowolnym momencie. Operator zastrzega jednak, iż może to powodować brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

6.Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika,
Informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Regulamin

  1. Administratorem strony parafii MB Królowej Polski we Włókach umieszczonej pod adresem: parafia.wloki.pl jest proboszcz parafii ks. Bartosz Wojtaszek.
  2. Wszelkie treści publikowane na stronie parafii mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią jakiejkolwiek opinii lub oficjalnego stanowiska Kościoła Katolickiego, ani też żadnej z instytucji przewidzianych przez przepisy prawa kanonicznego.
  3. Treści publikowane na stronie internetowej naszej parafii są ogólno dostępne, jednakże zabrania się wykorzystywania zdjęć i filmów umieszczone na stronie w celu kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora lub administratora strony. Zabrania się wykorzystywania jakiekolwiek treści umieszczone na stronie naszej parafii w celach komercyjnych, bez zgody administratora strony.
  4. Administrator strony informuje, że na stronie umieszcza zdjęcia i filmy tylko od ich autorów, którzy wyrazili na to zgodę i pochodzą ze zgromadzeń odbywających się w kościele i na terenie parafii. Inne pliki rejestrujące osoby, mogą być umieszczone tylko za zgodą osób znajdujących się na zdjęciach i filmach oraz za zgodą autorów.
  5. Administrator nie umieszcza na stronie żadnych ogłoszeń, które naruszają prawa i dobre imię osób i instytucji.
  6. Administrator wyraża zgodę na umieszczenie informacji i logo firm lub instytucji, które wspomagają parafię.

Postanowienia końcowe

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wszystkich wymienionych powyżej zasad.