Mały kościół – wielka historia. Kościół pw. Św. Marii Magdaleny we Włókach.